Informativni cjenik

<50m2

15kn/m2

50-100m2

12kn/m2

100-300m2

10kn/m2

300-500m2

8kn/m2

    500m2 +

7kn/m2

Tlocrt

200 kn

Tagovi

3 gratis

25kn/kom

HD fotografije

250kn/10kom

Hosting

350kn/god

Napomena: cijene su informativne i ovise o konkretnom prostoru i lokaciji objekta

Trošak puta

Obračunava se prema lokaciji